Nemčija


Pametni e-obrazci:

 
Aneks k Pogodbi o delu na projektu za nemškega naročnika
S tem e-obrazcem izdelate aneks k pogodbi, s katerim se naročnik in podizvajalec dogovorita o podrobnostih izpeljave naročenega posla, ceni in pogojih plačila.
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Aneks k pogodbi o zaposlitvi - delo v Nemčiji
S tem e-obrazcem pripravite aneks k pogodbi o zaposlitvi, v katerem se določi začasno opravljanje dela v Nemčiji.
[cena: 14,90 € | 149 točk]
 
Izjava o zagotavljanju minimalnega plačila zaposlenim
Vsako slovensko podjetje, ki opravlja storitve za nemškega naročnika, mora izplačevati minimalno plačo, določeno v Nemčiji. S to izjavo o zagotavljanju minimalnega plačila zaposlenim, ki jo mora...
[cena: 14,90 € | 149 točk]
 
Obvestilo o predložitvi pisnega predloga pogodbe o zaposlitvi
Obrazec je namenjen delodajalcem, ki morajo praviloma tri dni pred predvideno sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi delavcu izročiti PISEN PREDLOG pogodbe o zaposlitvi, PISNO POGODBO o zaposlitvi pa šele...
[cena: 9,89 € | 99 točk]
 
Opomin za zapadle postavke
S tem e-obrazcem izdelate opomin, s katerim svojega naročnika opomnite za zapadle terjatve, ki jih še ni poravnal.
[cena: 14,90 € | 149 točk]
 
Pogodba o delu na projektu za nemškega naročnika
S tem e-obrazcem pripravite osnovno pogodbo o izvedbi del med nemškim naročnikom in slovenskim izvajalcem del. Podrobnosti posameznega posla stranki dogovorita s posebnim aneksom, ki ga skleneta k...
[cena: 49,90 € | 499 točk]
 
Pogodba o zaposlitvi (delo v Nemčiji)
Pogodba je namenjena sklenitvi delovnega razmerja za določen ali nedoločen čas. Sklenjena mora biti v pisni obliki in, kot to izhaja iz Zakona o delovnih razmerjih - 1 (Uradni list RS, št. 21/2013),...
[cena: 49,90 € | 499 točk]
 
Potrdilo o davčni rezidentnosti za podjetja
Pri uveljavljanju davčne ugodnosti, torej, v izogib dvojni obdavčitvi, podjetje potrdilo o davčni rezidentnosti. Podjetje se tako izogne dvojni obdavčitvi na podlagi mednarodne pogodbe, ki jo ima...
[cena: 14,90 € | 149 točk]
 
Pregled zaposlenih in pregled naročil za Nemško davčno upravo
Podjetje ki posluje v Nemčiji mora vsako leto, za preteklo poslovno leto, nemškemu davčnemu organu (za Slovenijo je vedno Oranienburg), poslati pregled delavcev in pogodb. Preko tega e-obrazca...
[cena: 49,90 € | 499 točk]
 
Prijava regulirane dejavnosti nemški obrtni zbornici
S tem e-obrazcem izdelate dokument oz. izjavo, s katero v Nemčiji dokazujete, da je vaše podjetje usposobljeno za izvajanje del (Eintragung in die Handwerksrolle gemäß Anzeigepflicht gemäß §8 EU/EWR...
[cena: 14,90 € | 149 točk]
 
Vloga za izdajo dovoljenja za nedeljska gradbena dela
S tem e-obrazcem izdelate vlogo za izdajo dovoljenja za opravljanje gradbenega dela v nedeljo, ki ga izda Gewerbeaufsichtsamt (Inšpektorat za delo, Urad za varnost in zdravje pri delu ali Državna...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Vloga za oprostitev plačila prispevka Soka-Bau
Slovensko gradbeno podjetje, ki opravljajo delo v Nemčiji in v Nemčijo na delo napotujejo svoje delavce, se morajo pred začetkom opravljanja dela registrirati pri skladu Soka-Bau. Podjetje mora v ta...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
 
Vloga za potrdilo o izvzetju plačila gradbenega davka
S tem e-obrazcem izdelate vlogo za izdajo potrdila o izvzetju plačila gradbenega davka v skladu s členom 48b EStG (Antrag auf die Freistellungsbescheinigung gemäß §48b EStG) V kolikor podjetje ne...
[cena: 19,90 € | 199 točk]
Nemčijainfo page